اصطلاحات عکاسی و فیلم برداری

انواع نماها: 

1- کلوز آپ (Close up) چیست ؟ نمای بسته که تصویری درشتی از موضوع می باشد مثلا یک انسان از شانه تا نوک سر.

2- مدیوم شات (Medium Shot) چیست ؟ نمای متوسط مثلا نمای انسان از کمر تا نوک سر. 

3- لانگ شات (Long Shot) یا نمای باز یا نمای دور چیست؟ نمای باز مثلا انسان تمام قد بهمراه کمی از محیط اطراف آن.

4- نی شات (Knee Shot) چیست ؟ نمایی که از زانو تا نوک سر دیده می شود که به شات آمریکایی (American Shot) نیز معروف می باشد.

5- اکستریم لانگ شات (Extreme Long Shot) یا بیگ لانگ شات (Big Long Shot) چیست ؟ نمای کاملا دور یا نمای بسیار باز می باشد مثلا تصویر بسیار دور از یک دهکده یا کویر.

6- اکستریم کلوز آپ (Extreme Close up) یا بیگ کلوز آپ (Big Close up) چیست ؟ نمایی کاملا نزدیک یا نمای بسیار بسته می باشد. مثلا تصویر دو چشم انسان .

7- مدیوم لانگ شات (Medium Long Shot) یا نمای متوسط چیست ؟ نمایی است تمام قد از انسان که به فول شات (Full Shot) هم شهرت دارد مثلا تصویر کامل یک انسان که تمام قد آن دیده شود. 

8- مدیوم کلوز آپ (Medium Close up) یا نمای نیم تنه چیست؟ نمایی است از تصویر انسان از زیر قفسه تا نوک سر.

 

انواع نما (از لحاظ ارتفاع دوربین نسبت به موضوع)

1- آی لول: لنز و سوژه هم سطح می باشند.

2- اور هد شات: عمود بر صحنه گرفته می شود.

3- لو لول: نمایی که از پایین بازیگر یا سوژه گرفته می شود.

 

انواع نماها (نما های حرکتی از لحاظ حرکات دوربین بر محور ثابت)

1- پان: تصاویر متحرکی که دوربین بر محور ثابت بصورت افقی از چپ به راست یا بالعکس (چرخش افقی) می گیرد.

2- پان شلاقی یا ویپ پان یا سوئیچ پان: به پان دوربین که سریع انجام می گیرد.

3- پان مروری یا سری پلان: به پان آرام که جزئیات صحنه را کنکاش می کند.

4- تیلت: با چرخش عمودی دوربین، دوربین بر محور ثابت تصاویر متحرکی بصورت عمودی از بالا به پایین یا بالعکس می گیرد.

 

انواع نماها (نما های حرکتی با حرکات دوربین به وسیله متحرکی مانند انسا ن یا ارابه یا جرثقیل یا ریل سه پایه چرخدار یا استدی کم)

1- نمای دالی: حرکت دوربین به طرف سوژه. این حرکت را تراک این نیز می گویند. حرکت دوربین از سوژه دور شود، که به آن تراک اوت می گویند.

2- تراولینگ: به تصاویری گفته می شود که دوربین در حال حرکت بصورت افقی میباشد، معمولا حرکت دوربین موازی با صحنه می باشد.

3- کرین (جرثقیل):  وسیله ای است مانند جرثقیل که حرکات از بالا به پایین و بالعکس و حرکت دورانی دارد.

4- آرگ (قوسی): حرکت دوربین بصورت افقی و به شکل قوسی یا نیم دایره.

5- بوم: حرکت دوربین بصورت عمودی و به شکل کمانی می باشد.

6- هلی شات: به تصاویری که توسط دوربین از بالای صحنه بوسیله هلی کوپتر یا هر وسیله پروازی دیگر گرفته شود را هلی شات می گویند.

7- نمای مروری عمودی (روی ارتفاع بوسیله پدستال): به تصاویری گفته می شود که با حرکت پایه پدستال دوربین (پایه متحرک  عمودی که دوربین روی آن سوار می شود) از ارتفاع صحنه یا ارتفاع سوژه گرفته می شود.

 

نکته 2: برای حرکات دوربین وسیله دیگری بنام پروجیب است که همانند الاکلنگ می باشد و دوربین روی آن سوار می شود و می تواند به بالا و پایین و چپ و راست حرکت کند.

نکته 1: حرکت دادن کرین و دالی و شاریو می تواند هم روی ریل انجام شود و هم بوسیله ی سه پایه یا چهارپایه ی چرخدار آنها.

 

انواع نما های دیگر (سایر نما ها)  

1: اور شولدر: نمایی است که از پشت شانه یک بازیگر تصویر بازیگر مقابل یا صحنه مقابل دیده می شود.

2: زوم، شامل زوم این و زوم بک (زوم اوت): به تصویری که دوربین در حالت ثابت بوسیله ی لنر دوربین، به سوژه نزدیک می شود را زوم این می گویند. به تصویری که دوربین ثابت و با حرکت لنر از سوژه دور می شود را زوم بک می گویند.

3- نمای واکنشی (ری اکشن): به تصویری گفته می شود که عکس العمل بازیگر دیده می شود.

4- تک شات (شات انفرادی): تصویر یک بازیگر را در قاب داشته باشیم.

5- تو شات (شات دو نفره): نمایی است که دو بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.

6- تری شات (شات 3 نفره): نمایی که سه بازیگر در کادر تصویر دیده می شود. 

7- نمای گروهی (نمایی که تصویر بیش از 3 بازیگر در قاب تصویر داشته باشیم)

8- مسترشات یا مسترسین: معمو لا به نمای لانگ شاتی گفته می شود که تصویر اصلی و کلی است تمام صحنه را نشان می دهد.

9- نمای پی اوی: به نمای از دید بازیگر گفته می شود.

10- نمای آرشیوی: به تصاویری که توسط کارگردان فعلی گرفته نشده و قبلا آن تصاویر گرفته شده و معمولا در آرشیو نگهداری می شوند یا تصاویر قدیمی هستند، گفته می شود.

11- نمای اینسرتی: نمایی است که جزئیات سوژه یا صحنه را نشان می دهد.

12- نمای فیکس: نمایی که در آن هیچگونه حرکتی از صحنه و دوربین نباشد (مانند عکس).

13- تصویر فولو: به تصاویری که واضح نباشد و محو و تار دیده شود را می گویند.

14- نمای فو لو فکوس (نمای تغییر و ضوح): با توجه به موضوع کار این اتفاق می افتد.

15- هد آن شات: به نمایی گفته می شود که در آن بازیگر بطرف دوربین می آید و کل کادر تصویر را می پوشاند و تصویر بسیار تاریک دیده می شود.

16- تیل شات: نمایی است که ابتدا پشت بازیگر در کل کادر تصویر دیده می شود و بعد حرکت بازیگر بطرف مقابل دیده می شود.

17- شات و شات مختلف: نمای یک در میان دو بازیگر در حال گفتگو با هم که به یکباره بازیگر اول دیده می شود و بعد نمای بازیگر دوم (شات مخالف) چسبانده می شود.

18- هدروم: به فضای بالای سر بازیگر تا بالای کادر تصویر را می گویند.

19- راش: به سلسله پلان هایی که توسط دوربین گرفته شده است و هیچگونه تغییری در آن داده نشده است می گویند.

20- نمای بگراند: به تصویری که پشت سوژه (موضوع) جلو قرا گرفته می گویند.

21- نمای فور گراند: به تصویری که جلوی زمینه ی عقبی قرا گرفته می شود.

22- فلاش بک: به نماهایی که در گذشته ی پرسوناژ داستان اتفاق افتاده است می گویند.

23- فلاش فو روارد: به نماهایی که در آینده در ذهنیات پرسوناژ داستان اتفاق خواهد افتاد گفته می شود.

24- نمای آن لول: به تصویری که نسبت به کادر تصویری کج گرفته می شود و به آن دچ انگل نیز گفته می شود.

25- تصویر سو بژکتیو: به تصاویر ذهنی و تخیلی شخصیت داستان گفته می شود.

26- تصویر ا بژ کتیو : به تصاویر عینی و حقیقی در وقایع داستان گفته می شود.

27- جامپ کات: موقعی که دو نما به یکدیگر چسبانده می شود و در تداومی حرکت تصویر پرش چشم گیری مشهود شود ، به این پرش چشمی جامپ کات می گویند.

 

افکت های تصویری: 

افه، تروکاژ، حقه های تصویری، جلوه های تصویری و ...

 

برخی از افکت ها عبارتند از:

1- فید این 

2- فید اوت 

3- دیزالو (میکس) 

4- سوپر (سوپر ایمپوز)

5- وایپ

6- سولاریزه

7- نگاتیو

8- موزاییکی

9- استروب

10- اسکوپ (کادر سینمایی)

11- نگاتیو

12- اسلایدی

13- سیاه و سفید

14- کروماکی

15- اسلو موشن

16- فست موشن

17- ریورس

18- امواجی (موجی)

19- کمپرسی

20- چرخشی

21- فلاش زدن

22- عکاسی (عکس گرفتن)

23- آینه ای

24- سه بعدی 

25- ورق زدن

26- تریل

27- مدالیون

28- درمانند

29- فیکس فریم

30- رول

امتیاز مطلب
14777 0

You have no rights to post comments